top of page
 • Facebook
 • Facebook
Ayres

Ayres terápia (DSZIT - Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia)

2-12 éves korú gyerekeknek ajánlott terápia, egyéni vagy kiscsoportos formában. A foglakozások a gyerekek spontaneitására építenek.

​Az egyéni órákon a terapeuta biztonságos környezetet teremt a gyermeknek, melyben bátran kísérletezhet és szabadon játszhat a terapeuta által kikészített eszközökön és helyzetekben. A terapeuta csupán kíséri a gyermeket, vigyáz rá, és részt vesz játékában, melyet a közös cél irányába terel. Az egyéni órák lehetőséget adnak a gyermekben éppen zajló belső történések, feszültségek megélésére, kijátszására, feldolgozására.

​A csoportos órákon 2-5 gyermek vesz részt. Cél az idegrendszer érlelése - ezt speciális eszközök segítségével érjük el. Nincs kényszer, csupán motiválás és támogatás. Az órákon nagyon sok egyensúlyi és tapintási ingert kapnak a gyerekek, melyek intenzitása olyan tempóban nő hétről-hétre, ahogyan ezt a gyerekek képesek befogadni. Az akadálypályákon, hintákon és egyéb fejlesztő eszközökön észrevétlenül fejlődik figyelmük, érzékelésük, észlelésük, továbbá pontosabb képet kapnak önmagukról és környezetükről, ezáltal tájékozódásuk is stabilabbá válik. Az Ayres terápia kihat a gyermek egész személyiségének fejlődésére.

 

Kiváló terápia lehet az Ayres a következő esetekben:

 • tanulási zavar, figyelemzavar, magatartásproblémák esetén

 • megkésett beszédfejlődésnél és beszédzavarokat mutató gyerekeknél

 • koraszülötteknél

 • ügyetlen, rossz mozgáskoordinációjú gyerekeknél

 • gyerekeknél, akik kerülik az érintést, összerezzennek bizonyos hangokra, zajokra vagy épp ellenkezőleg, túl sok hallási és érintési ingert keresnek (autista vagy visszahúzódó gyerekeknél)

 • értelmileg akadályozott, mozgássérült és halmozottan fogyatékos gyerekek esetében

 • szorongó gyerekeknek segíthet megnyílni, ha társas kapcsolataikban sikertelenek

 • finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlenek számára

 • hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekek számára

Alapozo

Alapozó terápia​

Az Alapozó terápia egy speciális módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére. 5-14 éves korig ajánlott.

Nagyon jó eredményeket érhetők el az iskola előtti és a kisiskolás években, elősegíthetjük gyermekünk sikeres iskolakezdését, majd iskolai beválását. Ha az óvodai és kisiskolás évek alatt felismerjük, hogy a gyermek veszélyeztetett a tanulási zavar területén, akkor az Alapozó terápia segítségével a nem  tökéletesen funkcionáló idegrendszeri területek működése a pontosan kidolgozott, egymásra épülő gyakorlatok, feladatsorok segítségével korrigálható.

A nagymozgások, a rugalmasság és az egyensúly tudatosan felépített fejlesztése a gyermek egész személyiségére, viselkedésére, szociális kapcsolataira hatást gyakorol.

Autizmus

Autizmus-specifikus gyógypedagógiai fejlesztés

Autizmusra utaló viselkedés, fejlődési kérdések, illetve diagnosztizált pervaziv zavar esetén javasolt.

 

Kommunikációra, szociális készségekre, feladattudat kialakítására koncentráló, egyéni gyógypedagógiai foglalkozás zenei háttérrel és rendszeres szülőtanácsadással.

Korai

Korai gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás

Fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket, készségfejlesztést középpontba helyező tanácsadás.

 

Megismerő funkciókra (észlelés, figyelem, gondolkodás, emlékezet) irányuló korai fejlesztés játékos
feladatokkal, zenével és rendszeres szülőtanácsadással.

Egyéni és kiscsoportos terápiás foglalkozások a Mentaházban.

Dévény

Dévény Speciális manuális technika Gimnasztika Módszer (Dévény torna)

Szakorvosi és/vagy gyógytornászi, gyógypedagógusi javaslatra kezdjük meg a terápiát. Heti rendszerességgel 50, speciális esetekben –  pl. arckezelés – 30 perces kezelésen vesznek részt a gyermekek. A kezelések során különböző testhelyzetekben vagy mozgás közben speciális manuális technikával oldjuk, illetve előzzük meg a spaszticitás vagy inaktivitás miatt kialakuló kontraktúrákat, és törekszünk az optimális izomtónus kialakítására. Az izom-, ín- és fasciarendszer kezelésével a központi idegrendszert stimulálva segítjük a gyermek egészséges mozgásfejlődését. Az óra elején a szülők elmondják az előző hét tapasztalatait. Ez alapján zajlik az aznapi kezelés. Óra végén vagy már kezelés közben megbeszéljük az otthon végzendő feladatokat, amelyeket a szülő is feljegyez. 

Baba-Mama, Zene-mozgás

Baba-Mama  -  Zene-mozgás

Ritmus-, ének-, zene-, mozgás-foglalkozás. Közös éneklés, mondókázás, zenélés közben felfedezhetjük az elcsendesedés, szeretetteljes egymásra figyelés, összetartozás szépségét. A legkisebb korosztály számára válogatott dalok, játékok, ritmushangszerek szinte észrevétlenül fejlesztik a zenei hallást, ritmusérzéket, a mozgást, az összpontosítást, a memóriát, segítik az édesanyák (édesapák vagy nagyszülők) és a gyermek egymásra hangolódását.

Alkalmanként változóan a zene után lehetőség nyílik közös alkotásra vagy mozgásos játékra, amely során a nagy- és finommozgások, a rugalmasság és az egyensúly fejlődése mellett a szülők és gyermekük közötti bizalom, kötődés is erősödik.

Foglalkozásainkra 1 – 4 év közötti gyermekeket és szüleiket várjuk.

Szülőkonzultáció

Integrált szülő - csecsemő/kisgyermek konzultáció

A koragyermekkor időszakának nehézségeire fókuszálva:
- nehezen csillapítható sírás, nyugtalanság
- alvási nehézségek(elalvásnál, gyakori éjszakai ébredések)
- szoptatás-elválasztás kérdései
- evéssel/etetéssel kapcsolatos témák
- korai viselkedésszabályozás nehézségei: erős dac, dührohamok, fokozott szeparációs szorongás,- csüngés, testvérféltékenység
- szobatisztasággal kapcsolatos kérdések

Néhány találkozás a Mentaházban egy tapasztalt, jól képzett szakemberrel alapvető változásokat  eredményezhet a család működésében, a szülő - csecsemő/kisgyermek kapcsolatban.

Hordozási
bottom of page